Algemene voorwaarden Parcompare

(Sky Park Airport Parking Services BV)

Rol Parcompare en aard overeenkomst
Sky Park Airport Parking Services BV (“Parcompare”) gaat met u als gebruiker / klant een
overeenkomst aan als organisator van het boekingsproces. Hiervoor worden administratiekosten in
rekening gebracht. U gaat met Parcompare nadrukkelijk niet een overeenkomst aan met betrekking tot
de dienst die u afneemt bij de parkeeraanbieder: daarvoor sluit u een afzonderlijke overeenkomst af
met de parkeeraanbieder. Het gaat nadrukkelijk niet om een bemiddelingsovereenkomst: u betaalt aan
Parcompare administratiekosten voor de organisatie van het boekingsproces door Parcompare.

Annulering
Bij annuleringen van meer dan 24 uur voor de te leveren dienst (door de parkeeraanbieder) kan de
boeking geannuleerd worden onder restitutie van het betaalde bedrag. In dat geval wordt er echter wel
een bedrag van EUR 6 aan administratiekosten in rekening gebracht aan u. Bij annuleringen van
minder dan 24 uur resterend tot de te leveren dienst volgt geen restitutie bij annulering.

Klachten over de parkeeraanbieder
In het geval dat u als klant klachten heeft over de parkeeraanbieder, kunt u bij Parcompare terecht.
Uw klachten zullen dan worden aangekaart bij de aanbieder. Parcompare zal trachten in overleg met u
en de aanbieder tot een oplossing te komen.

De dienst van de parkeeraanbieder
Parcompare is slechts verantwoordelijk voor het boekingsproces en derhalve niet voor de kwaliteit van
de dienstverlening van de parkeeraanbieder. Alle aspecten die zien op de dienstverlening door de
parkeeraanbieder vallen dan ook buiten de overeenkomst die u heeft met Parcompare. Parcompare is
derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen dan wel
nalaten van de parkeeraanbieder. Voor de inhoud van uw overeenkomst met de parkeeraanbieder
verwijzen we u naar de (ook in het boekingsproces getoonde) algemene voorwaarden van de
parkeeraanbieder.